Aldžić, Elmasa, Hodžić, Atif, I Hodžić, Damir. " Planiranje eksperimenta i određivanje modela parametra hrapavosti obrađene površine drveta" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 33 Broj 1 (28 October 2020)