Povratak na detalje Ĩlanka Ispitivanje solvatohromnih i hemosenzornih svojstva nove azo-azometinske boje na bazi 4-(1H-benzoimidazol-2-il)anilina Preuzmi fajl Preuzmi PDF