Kontinualno upravljanje elektropneumatskim servo uređajima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Petar Mišljen Miloš Pavić Nikola Radosavljević Katarina Nestorović

Apstrakt

U ovom radu je razmatrana mogućnost unapređenja upravljanja radom pneumatskog pokretača. Zbog stišljivosti vazduha pneumatski pokretači se najčešće koriste u diskretnom režimu rada, odnosno radni klip pokretača zauzima jedan od krajnjih položaja. Kretanje klipa pokretača nastaje kao posledica razlike pritisaka u komorama klipa pokretača. Problem kretanja klipa pokretača u skladu sa željenim zakonom upravljanja je rešen kontrolom polažaja mlaznice vazduha pomoću elektromagnetnog pokretača. Na osnovu trenutnog položaja klipa pneumatskog pokretača i njegovog željenog položaja, mikronontroler generiše PWM (pulse width modulation) signal i isti prosleđuje energetskom pretvaraču koji napaja elektromagnetni pokretač mlaznice. Energetski pretvarač je realizovan pomoću prekidačkih bipolarnih tranzistora sa izolovanim gejtom (IGBT). Testiranje rada elektropneumatskog pokretača je izvršeno u laboratorijskim uslovima i postignuti su zadovoljavajući rezultati u željenoj oblasti primene. Dalji rad treba usmeriti na razvoj upravljačkih struktura u cilju optimizacije rada elektropneumatskog pokretača.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MIŠLJEN, Petar et al. Kontinualno upravljanje elektropneumatskim servo uređajima. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 83-90, july 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4893>. Datum pristupa: 01 oct. 2020 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.019.32.1.83.
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja

Reference

(1) Luchsinger R. H., Bräker M., A novel pneumatic actuator with Tensairity, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 138, 2010, pp. 365-374
(2) Weiping Hu, Rahim Mutlu, Weihua Li, Gursel Alici, A Structural Optimisation Method for a Soft Pneumatic Actuator, MDPI Robotics 2018, 7, 24
(3) Ionel Cristian VLADU, Daniela ROȘCA, Nicu BÎZDOACĂ, Viorel STOIAN, DYNAMIC CONTROL OF PNEUMATIC ACTUATOR SYSTEM, Scientific Research and Education in the Air Force – AFASES, 2016, pp. 399-404.
(4) Luigi Manfredi1, Fabrizio Putzu, Saygun Guler, Yu Huan, Alfred Cuschieri, 4 DOFs Hollow Soft Pneumatic Actuator – HOSE, Materials Research Express, 2018.
(5) M. Sorli, L. Gastaldi, E. Codina, S. de las Heras, Dynamic analysis of pneumatic actuators, Simulation Practice and Theory 7 (1999) 589-602.
(6) Mihai Avram, Constantin Niţu, Constantin Bucşan, Bogdan Grămescu, Linear pneumatic actuator, MATEC Web of Conferences 121, 08001 (2017).
(7) Steve Davis, Pneumatic Actuators, MDPI Actuators 2018, 7, 62.
(8) Michael G. Skarpetis, Fotis N. Koumboulis, George Panagiotakis, Nikolaos D. Kouvakas, Robust PID Controller for a Pneumatic Actuator, MATEC Web of Conferences 41, 02001, 2016.
(9) Jobin Varghese, Akhil V.M., Rajendrakumar P.K., Sivanandan K.S., A rotary pneumatic actuator for the actuation of the exoskeleton knee joint, Theoretical & Applied Mechanics Letters 7 (2017) 222–230.