Povratak na detalje Ĩlanka Optimizacija sinteze i ispitivanje sorpcionih svojstava hibridnog adsorbenta na bazi silike za uklanjanje AS(V jona Preuzmi fajl Preuzmi PDF