Uticaj mikroorganizama na starenje vodozahvatnih objekata odabranih pojava mineralnih voda Srbije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vladimir Šaraba Ivica Dimkić

Apstrakt

Tokom 2017/18. godine, izvršena je procena uticaja mikrobiološkog diverziteta na starenje vodozahvatnih objekata odabranih pojava mineralnih voda Srbije koje se nalaze u različitim hidrogeološkim i geotektonskim celinama: obodni delovi Panonskog basena – pojava u Selters banji, i Srpsko kristalsto jezgro – pojava u Lomnici, čije višenamensko iskorišćavanje može biti u balneoterpijske svrhe, svrhe pića (flaširanja), te kao potencijalni hidrogetermalni resurs. Pojave koje su bile predmet istraživanja kaptiraju se vodozahvatnim objektima iz izdani sa različitim strukturnim i hidrodinamičkim karakteristikama u okviru kojih se obavlja akumulacija i obnavljanje mineralnih voda. Uz prethodno poznavanje fizičko-hemijskih karakteristika mineralnih voda, koje pripadaju HCO3-, Cl- - Na+ + K+ hipertermama (Selters banja) i HCO3- - Na+ + K+ hladnim ugljokiselim vodama (Lomnica), izvedene su analize primenom sistema od 6 reakcionih testova bi-ološke aktivnosti (BART): IRB, SRB, SLYM, HAB, DN i FLOR BART biotestova, kao i metagenomske analize mikrobioma odabranih pojava tehnikama naredne generacije na osnovu sekvenciranja 16S rDNA gena. Dobi-jeni rezultati su pokazali da postoji rizik od razvoja procesa biokorozije i biološkog kolmiranja, koji se mani-festuju smanjenjem eksploatacionih kapaciteta vodozahvata, dok u slučaju korišćenja termotehničke opreme može doći do smanjenja toplotne efikasnosti, kao i masene efikasnosti rashladnih uređaja, te začepljenja cevi, itd., što zahteva mere revitalizacije koje iziskuju ozbiljna materijalna sredstva. Usled razvoja navedenih procesa neretka je i pojava promene organoleptičkih karekteristika mineralnih voda, što uzrokuje sanitarno-higijensku neispravnost vodnog resursa.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ŠARABA, Vladimir; DIMKIĆ, Ivica. Uticaj mikroorganizama na starenje vodozahvatnih objekata odabranih pojava mineralnih voda Srbije. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 243-244, july 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4966>. Datum pristupa: 01 oct. 2020
Sekcija
Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji