Eksperimentalno istraživanje procesa sušenja duvana tipa Burley

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jelena Janevski Branislav Stojanović Mića Vukić Predrag Živković Dragana Dimitrijević Jovanović Dejan Mitrović

Apstrakt

 Upotreba duvanskih proizvoda ne poznaje granice, stepen civilizacije, socijalnu pripadnost. U Srbiji su se posle drugog svetskog rata mahom gajile razne sorte crnog duvana da bi se početkom sedamdesetih prešlo na američku sortu Burley. U poslednje tri decenije proizvodnja duvana beleži rast od 0,5% i sa manjim oscilacijama iznosi, na godišnjem nivou, oko 10000 tona. U svetskoj proizvodnji duvana udeo Srbije iznosi 0,1%. Vodeći proizvođači u svetu su Amerika, Brazil Indija i Kina. U proizvodnji cigareta duvan tipa Burley uvodi se sa ciljem zamene skupih komponenata orijentalnih duvana jeftinijom sirovinom. Sušenje predstavlja veoma značajnu i neophodnu fazu u toku prerade duvana. Osnovni cilj sušenja sastoji se u tome da se u duvanskom listu obave promene koje će omogućiti da se dobije duvanska sirovina bogatijeg kvaliteta. U ovom radu su prikazani rezultati eksperimentalnih istraživanja kinetike sušenja rezanog duvana. Za eksperimentalno istraživanje kinetike sušenja duvana tipa berlej u stagnantnom sloju korišćena je postojeća laboratorijska aparatura na Mašinskom fakultetu u Nišu. Istovremeno sa eksperimentalnim istraživanjem izvršena je simulacija rada berlej instalacije koja se nalazi u jednoj lokalnoj firmi.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
JANEVSKI, Jelena et al. Eksperimentalno istraživanje procesa sušenja duvana tipa Burley. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 275-280, july 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4972>. Datum pristupa: 01 oct. 2020
Sekcija
Sušenje i sušare

Reference

[1] Likov A.V.: Teorija suški, Moskva, 1968.
[2] Topić R., Voronjec D.: Zavisnost kapaciteta sušare od početne temperature agensa sušenja, TERMOTEHNIKA, broj 4, 1985.
[3] Đordjević B., Valent V., Šerbanović S.: Termodinamika i termotehnika, Gradjevinska knjiga, Beograd 1990.
[4] Keey B. R., Drying – Principles and Practice, Pergamon Press, Oxford, 1978.
[5] Bhagya, S., Srinivasan, K. S. (1989). Effect of different methods of drying on the functional prop-erties of enzyme treated groundnut flour, Lebensmittel – Wissenschaft und Technologie 22, pp. 329-333.