Energijska i eksergijska analiza pokretne, komorne, konvektivne, jednokratne, indirektne, aktivne solarne sušare

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Radivoje Topić Jelena R. Tasić Milovan Živković Nenad Lj. Ćuprić

Apstrakt

 U radu se daje kratka energijska i eksergijska analiza solarne sušare koja se satoji od ravnog prijemnika solarne energije, površine apsorberske površi 1,1m2, komore za sušenje sa tavama (osam tava dimenzija 0,3 m x 0.5 m), recirkulacionog kanala, regulatora protoka, odvodnog kanala, noseće konstrukcije i ventilatora čiji pogon je pomoću PV modula. Radi se o pokretnoj, komornoj, jednokratnoj, konvektivnoj, aktivnoj solarnoj sušari. Prikazana su eksperimentalna istraživanja: merenja ozračenja apsorberske površi Sunčevim zračenjem; parametara okoline, parametara agensa sušenja u prijemniku, parametara agensa sušenja u komori za sušenje i parametara materijala. Eksperimenti su izvedeni sa sušenjem 5,212 kg vlažne šargarepe, isečene na kolutiće debljine 5 mm, od početne apsolutne vlažnosti (d.b.) 1109% do krajnje apsolutne vlažnosti (d.b.) od 3,08 %. Sušenje je obavljeno 14. и 15. 10.2014. godine, na lokaciji Užica, severne geografske širine 19о 51` 14`` i istočne geografske dužine 43о 51’33’’. Grafički su prikazane promene izmerenih i izračunatih veličina koje su neophodne za energijsku i energijsku analizu procesa i komponenata sušare.


 


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TOPIĆ, Radivoje et al. Energijska i eksergijska analiza pokretne, komorne, konvektivne, jednokratne, indirektne, aktivne solarne sušare. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 283-284, july 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4975>. Datum pristupa: 25 sep. 2020
Sekcija
Sušenje i sušare