Sušenje i termička obrada drveta sa aspekta fitosanitarnih zahteva

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nedim Hurem

Apstrakt

 U ovom radu obrazložena je potreba i neophodnost korišćenja međunarodnog standarda ISPM 15. Dat je kratak prikaz standarda i zahtevi koji se moraju ispoštovati. Da bi se objasnila suština standarada takođe je dat primer,rezultat, termičkog tretmana drveta, koje je obavljeno u preduzeću „Hara d.o.o.“, Visoko (BiH).


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
HUREM, Nedim. Sušenje i termička obrada drveta sa aspekta fitosanitarnih zahteva. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 285-290, july 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4976>. Datum pristupa: 01 oct. 2020
Sekcija
Sušenje i sušare

Reference

[1] International Plant Protection Convention „Regulation of wood packaging material in internati-onal trade“ FAO 2017
[2] Službeni glasnik BiH „Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima za drvni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu“ (06.08.2012.godine)
[3] *** http://hara-visoko.com/ (03.04.2019.godine)
[4] *** https://www.palletcentral.com/page/ISPM_15 (17.04.2019.godine)
[5] *** http://www.packcon.org/index.php/en/ (14.04.2019.godine)
[6] *** http://www.agriculture.gov.au/ (15.04.2019.godine)