Modelovanje procesa istosmerne gasifikacije čvrste biomase korišćenjem softverskog paketa Aspen Plus

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dragoslava Stojiljković Ivana Čeković Aleksandar Jovović Nebojša Manić

Apstrakt


Za potrebe određivanja sastava i donje toplotne moći gasa (LHV), nastalog u procesu istosmerne gasifikacije različite vrste čvrste biomase, u prisustvu mešavine sastavljene od vazduha i vodene pare, razvijen je termodinamički ravnotežni (0-D) model u okviru softverskog paketa ASPEN Plus V9. U radu je izvršena analiza mogućnosti upotrebe dve vrste biomase korišćene u procesu gasifikacije, kao i mogućnost primene vodene pare kao gasifikacionog agensa. Na osnovu razvijenog modela uzet je u obzir i uticaj promene radnih parametara istosmernog gasifikatora. Poređenjem dobijenih rezultata izvršena je detaljna analiza razmatranih slučajeva i napravljena je procena energetske efikasnosti razmatrane termohemijske konverzije biomase.


 


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STOJILJKOVIĆ, Dragoslava et al. Modelovanje procesa istosmerne gasifikacije čvrste biomase korišćenjem softverskog paketa Aspen Plus. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 291-292, july 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4982>. Datum pristupa: 25 sep. 2020
Sekcija
Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja