Analiza i prikaz smernice “G” ‒ direktive o opremi pod pritiskom 2014/68/EU

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sanja Petrović Radomir Jovičić Katarina Čolić Nikola Milovanović

Apstrakt

 Direktiva o opremi pod pritiskom (PED) 2014/68 / EU (ranije 97/23 / EC) postavlja standarde za projektovanje i proizvodnju opreme pod pritiskom. Smernice koje se odnose na Direktivu o opremi pod pritiskom 2014/68 / EU (PED) razvijene su kako bi Direktiva PED bila što prihvatljivija za korisnike. Ove smernice pomažu da se osigura dosledna primena direktive. Osim ako nije drugačije naznačeno, one predstavljaju jednoglasno mišljenje Radne grupe sastavljene od predstavnika nacionalnih vlasti država članica. Smernica G: Tumačenje bitnih sigurnosnih zahteva za materijale posvećeno je zahtevima koji se odnose na materijale za proizvodnju opreme pod pritiskom. Cilj ovog rada je da diskutuje, objasni i pokuša da razjasni sve nedoumice i nejasnoće u vezi sa zahtevima koji se odnose na ove grupe materijala, imajući u vidu održavanje visokog nivoa bezbednosti.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PETROVIĆ, Sanja et al. Analiza i prikaz smernice “G” ‒ direktive o opremi pod pritiskom 2014/68/EU. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 321-328, july 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4999>. Datum pristupa: 29 sep. 2020
Sekcija
Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

Reference

[1] ***, Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, Sl. glasnik RS, br. 87/2011, 2011.
[2] ***,Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment, Official Journal of the European Union, 2014.
[3] ***,Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED), http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/33402, 2016.
[4] ***, EN 1024:2004, Metallic products. Types of inspection documents, European Committee for Standardization, 2004.