Određivanje protoka vode na hidrantskom priključku primenom kalibrisanih mlaznica

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivan Aranđelović Srbislav Genić Radenko Rajić Ilija Đinović

Apstrakt

 Prilikom određivanje protoka vode na hidrantskom priključku standard SRPS Z.C1.050:1989 se ne može primeniti za sve tipove mlaznica koje ispunjavaju uslove standarda SRPS EN 671-1:2015 ili SRPS EN 671-2:2015. U okviru ovog saopštenja biće prikazana metodologija za kalibrisanje mlaznica na koje standard SRPS Z.C1.050:1989 nije primenljiv.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ARANĐELOVIĆ, Ivan et al. Određivanje protoka vode na hidrantskom priključku primenom kalibrisanih mlaznica. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 329-332, july 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/5000>. Datum pristupa: 25 sep. 2020
Sekcija
Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

Reference

[1] ***, Zakon o zaštiti od požara, Službeni glasnik RS 111/2009,20/2015 i 87/2018.
[2] ***, Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje,Službeni list SFRJ 45/1967.
[3] ***, Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti, Službeni list SFRJ 20/1971 i 23/1971.
[4] ***, Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa, Službeni list SFRJ 24/1971, 26/1971 i 24/2012.
[5] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara, Službeni list SFRJ 44/1983.
[6] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara, Službeni list SFRJ 30/1991.
[7] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, Službeni glasnik RS 3/2018.
[8] ***, Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vatrogasnu opremu, Službeni glasnik RS 74/09.
[9] ***, Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema, Sl. glasnik RS 52/15 i 59/16.
[10] ***, SRPS Z.C1.060:1971 – Vatrogasna oprema – Mlaznica, tip D, DN 25, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1971.
[11] ***, SRPS Z.C1.061:1971 – Vatrogasna oprema – Mlaznica, tip C, DN 52, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1971.
[12] ***, SRPS Z.C1.062:1971 – Vatrogasna oprema – Mlaznica, tip B, DN 75, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1971.
[13] ***, SRPS Z.C1.064:1971 – Vatrogasna oprema – Mlaznica sa slavinom, tip S, DN 52, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1971.
[14] ***, SRPS Z.C1.064:1971 – Vatrogasna oprema – Mlaznica sa slavinom, tip B, DN 75, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1971.
[15] ***, SRPS Z.C1.065:1971 Vatrogasna oprema – Mlaznica sa slavinom i raspršivačem, tip C, DN 52, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1971.
[16] ***, SRPS Z.C1.066:1971 – Vatrogasna oprema – Mlaznica, univerzalna, sa slavinom i univerzalnom glavom, tip C, DN 52; Savezni zavod za standardizaciju, 1971.
[17] ***, SRPS Z.C1.067:1971 – Vatrogasna oprema – Mlaznica, univerzalna, tip C, DN 52; Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1981.
[18] ***, SRPS Z.C1.068:1971 – Vatrogasna oprema – Mlaznica, univerzalna, tip B, DN 75, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1981.
[19] ***, SRPS Z.C1.050:1989 – Vatrogasna oprema – Protok vode kroz mlaznicu, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1981.
[20] ***, SRPS EN 14339:2009 – Podzemni požarni hidranti, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd,2009.
[21] ***, SRPS EN 14384:2009 – Naddzemni požarni hidranti, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd,2009.
[22] ***, SRPS EN 671-1:2015 – Instalacije za gašenje požara – sistemi creva –deo 1, crevna vitla sa polukrutim crevom, Institut za standardizaciju Srbije, 2015.
[23] ***, SRPS EN 671-2:2015 – Instalacije za gašenje požara – sistemi creva –deo 2, sistemi sa pljosnatim crevom, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd, 2015.
[24] ***, SRPS EN 671-3:2011 – Instalacije za gašenje požara – sistemi creva –deo 3, održavanje crevnih vitla sa polukrutim crevom i crevnih sistema sa pljosnatim crevom, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd, 2011.