Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije za evakuacione puteve u slučaju požara

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nikola Tanasić Mirjana Stamenić Miloš Mihajlović

Apstrakt

Dim koji se razvija pri požaru predstavlja najveću opasnost po život ljudi i sprečava efikasno gašenje požara. U ovom radu dat je pregled tehničkih standarda, nacionalnih propisa i proračunskih metoda za primenu i dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije koji imaju za cilj da spreče prodor dima kroz fizičke prepreke u objektu koje nisu idealno zaptivene, kao što su vrata (otvorena ili zatvorena) ili drugi slično ograničeni otvori. Prikazane su metode za proračun parametara sistema koje su sastavni deo projektovanja. Primenom ovih sistema vrši se zaštita puteva za evakuaciju u cilju efikasnijeg spašavanja ljudi i omogućava lakše kretanje i pristup vatrogascima.


 


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TANASIĆ, Nikola; STAMENIĆ, Mirjana; MIHAJLOVIĆ, Miloš. Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije za evakuacione puteve u slučaju požara. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 399-400, july 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/5009>. Datum pristupa: 30 sep. 2020
Sekcija
Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama