Pokazatelji rada uređaja za aeraciju u postrojenjima za tretman otpadnih voda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nikola Karličić Aleksandar Jovović Dejan Radić Marko Obradović Dušan Todorović Miroslav Stanojević

Apstrakt

Razvoj i širenje primene postupaka aerobne biološke obrade gradskih i industrijskih otpadnih voda praćen je razvojem opreme za aeraciju koja se koristi u ovim procesima. Postrojenja za aerobnu biološku obradu otpadnih voda odlikuju se velikim utroškom energije za aeraciju zbog čega se posebna pažnja mora posvetiti izboru adekvatnog aeracionog sistema. Danas postoji veliki izbor različitih tipova uređaja za aeraciju za koje proizvođači definišu određene parmetre koji se odnose na kapacitete, dimenzije, otpore strujanju, efikasnost prenosa kiseonika, sklonost zaprljanju i sl. Ovi parametri su osnova za izbor određene konstrukcije i broja distributera vazduha, kao i izbor ostale opreme (kompresorskih postrojenja, sistema cevovoda, zaporne i regulacione armature i slično). U cilju definisanja pristupa za poređenje distributera vazduha različitih konstrukcija u radu su analizirani osnovni pokazatelji njihove efikasnosti.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KARLIČIĆ, Nikola et al. Pokazatelji rada uređaja za aeraciju u postrojenjima za tretman otpadnih voda. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 34, n. 1, p. 33-41, july 2021. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6564>. Datum pristupa: 03 july 2022
Sekcija
Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Reference

Stanojević, M., Simić, S., Radić, D., Jovović, A.: Aeracija otpadnih voda, Teorija i proračuni, ETA, Beograd, 2006.
[2] *** Fine Pore Aeration Systems, U. S. Environmental Protection Agency, Cincinnati, 1989.
[3] White, J.: Wastewater Engineering, Edward Arnold Ltd, Hill Street, London, 1978.
[4] Fujie, K.: Air Diffuser Performance in Activated Sludge Aeration Tanks, Journal Water Pollution Control Federation, Washington, 1985.
[5] *** MESSNER, Plattenbelufter, Katalog proizvodnog programa.
[6] Wagner, M., J. Pöpel: Oxygen transfer and aeration Effciency-Influence of Diffuser submergence, Diffuser Desity and Blower Type, Water Quality International IAWQ 19th Biennial International Conference, Vancouver, Canada, 1998.
[7] *** HAFIENGINEERING, Environmental Technology, Waste Water, Aeration Panels, Nemačka, 1996.
[8] *** Environmental engineering, Gerard Kiely, Mc Graw – Hill, 1996.