Povratak na detalje Ĩlanka Sinteza i karakterizacija katjonskog skroba za primenu u tretmanu otpadnih voda Preuzmi fajl Preuzmi PDF