Termodinamička svojstva smeše citrala i hloroforma na temperaturama T = (288,15–323,15) K i na atmosferskom pritisku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nikola Grozdanić Ivona Radović Mirjana Kijevčanin

Apstrakt

Poslednjih godina povećava se interesovanje za terpene, kao klase jedinjenja koja nalaze sve veću primenu u raznim industrijama zbog svojih svojstava. U ovom radu odredjene su gustine (ρ), viskoznosti (η) i indeksi prelamanja (nD) binarne smeše citral + hloroform za ceo opseg udela, na temperaturama T = (288.15 – 323.15) K i na atmosferskom pritisku. Iz eksperimentalno dobijenih rezultata izračunate su vrednosti dopunske molarne zapremine VE, vrednosti promene indeksa prelamanja ∆nD i vrednosti promene viskoznosti ∆η, a dobijeni rezultati su fitovani Redlich-Kister polinomskom jednačinom. Uzimajući u obzir izračunata termodinamička svojstva, analizirane su i razmatrane molekulske interakcije u ispitivanom binarnom sistemu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GROZDANIĆ, Nikola; RADOVIĆ, Ivona; KIJEVČANIN, Mirjana. Termodinamička svojstva smeše citrala i hloroforma na temperaturama T = (288,15–323,15) K i na atmosferskom pritisku. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 34, n. 1, p. 129-132, july 2021. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6578>. Datum pristupa: 03 july 2022 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.021.34.1.129.
Sekcija
Procesne tehnologije