Povratak na detalje Ĩlanka Model optimalnog sistemskog upravljanja u vojnoj procesnoj undustriji u uslovima pandemije COVID-19 Preuzmi fajl Preuzmi PDF