Model Lean & Six Sigma kao osnova menadžmenta kvaliteta u automobilskoj industriji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marija Savković Mladen Đurić Milica Barjaktarević

Apstrakt

Automobilska industrija je izuzetno turbulentna oblast u kojoj se promene dešavaju veoma često i brzo, i neophodno je pratiti ih, kao i prilagođavati im se. Koncept Lean & Six Sigma je jedan od najvažnijih modela menadžmenta kvaliteta, koji omogućava lokalnim proizvođačima i isporučiocima automobilske industrije da postanu efikasniji i konkurentniji, a posebno da povećavaju sposobnost svojih procesa, da poboljšaju razvoj tehnologija i inovacija, svoj kvalitet i rad, kao i zadovoljstvo kupaca. Primenom različitih metoda i tehnika ovog modela, organizacije iz oblasti automobilske industrije mogu, kako sprovesti različita pobošljanja, tako i postići određene uštede. Prvi deo rada daće prikaz modela Lean & Six Sigma u oblasti automobilske industrije, kao i koristi koje se ostvaruju primenom ovog modela. Nakon toga, biće prikazan pregled najzastupljenijih alata, metoda i tehnika koji se primenjuju u okviru ovog modela u automobilskoj indutriji. U završnom delu rada, biće predstavljeni rezultati istraživanja sprovedenog u Srbiji, sa ciljem da se utvrdi nivo do koga kompanije iz automobilske industrije primenjuju ovaj model, kao i koja poboljšanja sa sobom ovaj model donosi. Stoga, nalazi ovog istraživačkog rada odnosiće se na poboljšanja kvaliteta koja nastaju primenom modela Lean & Six Sigma u automobilskoj industriji.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SAVKOVIĆ, Marija; ĐURIĆ, Mladen; BARJAKTAREVIĆ, Milica. Model Lean & Six Sigma kao osnova menadžmenta kvaliteta u automobilskoj industriji. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 34, n. 1, p. 205-220, july 2021. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6597>. Datum pristupa: 03 july 2022 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.021.34.1.205.
Sekcija
Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama