Jedna od glavnih aktivnosti Saveza mašinskih i elektrotehičkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) jeste izdavačka delatnost. Od svog osnivanja, 1951. godine, SMEITS veliku pažnju posvećuje izdavanju stručnih knjiga, kojih je do danas izdao preko 120.
Vrlo su značajni časopisi "KGH" i "Procesna tehnika", kao i zbornici radova SMEITS-ovih skupova.
 • KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje

  Časopis „KGH“ pokrenulo je 1972. godine Društvo za klimatizaciju, grejanje i hlađenje pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
  Izdavač časopisa „KGH“ je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
  Časopis se štampa i izlazi tromesečno (februara, maja, septembra i novembra).
  Katalogizacija:
  CIP – Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd : 62 • ISSN 0350‑1426 = KGH. Klimatizacija, grejanje, hlađenje
  COBISS.SR‑ID 4614402 • BIBLID 0350–1426 (206)
  ISSN 0350-1426 (Štampano) • ISSN 2560-340X (Online)


  Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

 • Procesna tehnika

  Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.
  Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
  Katalogizacija:
  CIP - Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
  COBISS.SR-ID 4208130


  Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

 • Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH

  Zbornik radova pisanih za Međunarodni kongres o KGH koji organizuje Društvo za KGH Srbije, pri SMEITS-u.

 • Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing

  Zbornik 37. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji


  CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
  621(082)(0.034.2) – 66.01(082)(0.034.2)


  ISBN 978-86-85535-18-5; COBISS.SR-ID 148188937

 • Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE

  Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije, koji organizuje Društvo za obnovljive izvore električne energije, pri SMEITS-u.


  10. MKOIEE održana je 17. i 18. oktobra 2022. godine u Privrednoj komori Srbije, Beograd.


  ISBN 978-86-85535-13-0