Časopis „KGH“ pokrenulo je 1972. godine Društvo za klimatizaciju, grejanje i hlađenje pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Izdavač časopisa „KGH“ je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Časopis se štampa i izlazi tromesečno (februara, maja, septembra i novembra).
Katalogizacija:
CIP – Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd : 62 • ISSN 0350‑1426 = KGH. Klimatizacija, grejanje, hlađenje
COBISS.SR‑ID 4614402 • BIBLID 0350–1426 (206)
ISSN 0350-1426 (Štampano) • ISSN 2560-340X (Online)

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 46 Br. 3 (2017): KGH

Objavljeno: 2017-09-26

Uvodnik

Branislav Todorović

201

Devedeset dana KGH

Redakcija časopisa

203-209

Eksergetska optimizacija zgrada sa različitim solarnim sistemima

Danijela Nikolić, Jasmina Skerlić, Jasna Radulović

223-227

Automatsko podešavanje parametara PID regulatora primenom veštačke inteligencije

Velimir Čongradac, Slađana Lazarević, Dubravka Bojanić

229-231

Upotreba geotermalne energije u organskom Rankinovom ciklusu (ORC)

Milena Otović, Mirko Komatina, Nedžad Rudonja, Uroš Milovančević, Srđan Otović, Snežana Stevanović

233-236

Određivanje sadržaja vlage u otpadnom gasu – standardna referentna metoda i metoda materijalnog bilansa

Marko Pavlović, Sandra Petković, Milan Gojak, Mihailo Gigov, Veselin Anđelković, Lazar Anđelić

239-242

Standardizacija u području toplotne sredine

Francesca Romana d’Ambrosio Alfano, Bjarne Wilkens Olesen, Giuseppe Riccio

269-273

Pogledaj sve brojeve