Časopis „KGH“ pokrenulo je 1972. godine Društvo za klimatizaciju, grejanje i hlađenje pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Izdavač časopisa „KGH“ je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Časopis se štampa i izlazi tromesečno (februara, maja, septembra i novembra).
Katalogizacija:
CIP – Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd : 62 • ISSN 0350‑1426 = KGH. Klimatizacija, grejanje, hlađenje
COBISS.SR‑ID 4614402 • BIBLID 0350–1426 (206)
ISSN 0350-1426 (Štampano) • ISSN 2560-340X (Online)

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 52 Br. 3 (2023): KGH

Objavljeno: 2023-09-27

90 dana KGH

Redakcija časopisa

9-14

Ozonske strane

Halvart Koeppen, Bojana Radeski, Jasper Vermaut

15-22

Uticaj odvajača nekondenzibilnih gasova na rad amonijačne rashladne instalacije

Aleksa Mandić, Uroš Milovančević, Vladimi Beljanski, Milena Otović, Vladimir Černicin

31-37

Automatizacija procesa sertifikacije postojećeg građevinskog fonda

Sanja Dubljević, Bojan Tepavčević, Aleksandar Anđelković

39-43

Novosti suizdavača "KGH"

Redakcija časopisa

49-66

Pogledaj sve brojeve