Tafelmaier, Stefanie, Pernigotto, Giacomo, Gasparella, Andrea, I Pernigotto, Giovanni. " Zimski povraćaj toplote u ventilacionim sistemima: potencijali i ograničenja osetne toplote i ukupni povraćaj u evropskim klimatskim uslovima" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 46 Broj 3 (20 September 2017)