časopisa, Redakcija. " Provera pogodnosti iz direktiva EU o kvalitetu vazduha" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 47 Broj 1 (14 February 2018)