Todorović, M. 2018 Sep 17. Godišnja konferencija ASHRAE-a Hjuston, SAD, 23–27. jun, 2018. godine. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje. [Online] 47:3