Todorović, Marija. " Godišnja konferencija ASHRAE-a Hjuston, SAD, 23–27. jun, 2018. godine." KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], 47.3 (2018): 235-237. Web. 18 Aug. 2022