Todorović, Marija. " Godišnja konferencija ASHRAE-a Hjuston, SAD, 23–27. jun, 2018. godine" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 47 Broj 3 (17 September 2018)