Veljanović, I., & Kvaščev, G. 2018 Sep 18. Analiza i sinteza simulatora procesa sistema za klimatizaciju, grejanje i hlađenje (KGH). KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje. [Online] 47:3