Veljanović, Irena, & Goran Kvaščev. " Analiza i sinteza simulatora procesa sistema za klimatizaciju, grejanje i hlađenje (KGH)." KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], 47.3 (2018): 285-290. Web. 12 Aug. 2022