Veljanović, Irena, I Kvaščev, Goran. " Analiza i sinteza simulatora procesa sistema za klimatizaciju, grejanje i hlađenje (KGH)" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 47 Broj 3 (18 September 2018)