Prada, A., Pernigotto, G., & Gasparella, A. 2019 Mar 7. Upotreba ekstremnih referentnih godina u optimizaciji renoviranja zgrade. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje. [Online] 48:1