Prada, Alessandro, Giovanni Pernigotto, & Andrea Gasparella. " Upotreba ekstremnih referentnih godina u optimizaciji renoviranja zgrade." KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], 48.1 (2019): 74-81. Web. 12 Aug. 2022