Prada, Alessandro, Pernigotto, Giovanni, I Gasparella, Andrea. " Upotreba ekstremnih referentnih godina u optimizaciji renoviranja zgrade" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 48 Broj 1 (7 March 2019)