Brinkmann, H. (2019). Degazacija i uloga vazduha u zatvorenim sistemima za grejanje i hlađenje. KGH – Klimatizacija, Grejanje, HlađEnje, 48(1), 82-89. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/4336