Brinkmann, H. 2019 Mar 7. Degazacija i uloga vazduha u zatvorenim sistemima za grejanje i hlađenje. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje. [Online] 48:1