Brinkmann, Helmut. " Degazacija i uloga vazduha u zatvorenim sistemima za grejanje i hlađenje" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 48 Broj 1 (7 March 2019)