Radeski, Bojana. " Počinje primena Amandmana iz Kigalija." KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], 48.1 (2019): 52-53. Web. 15 Dec. 2019