Radeski, Bojana. " Počinje primena Amandmana iz Kigalija" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 48 Broj 1 (7 March 2019)