Nikolić, Ružica. " Mogu li se ublažiti dugoročne posledice zagađenja vazduha nastale akcijom „Milosrdni anđeo“" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 48 Broj 2 (24 May 2019)