Vajda, L. 2019 May 24. Ugrožavanje i zagađivanje čovekove okoline u uslovima agresije NATO-a na Jugoslaviju – iskustva i pouke. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje. [Online] 48:2