., C. 2019 May 24. Upotreba municije i bombi sa osiromašenim uranijumom u Jugoslaviji od strane snaga NATO-a. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje. [Online] 48:2