., Coghill. " Upotreba municije i bombi sa osiromašenim uranijumom u Jugoslaviji od strane snaga NATO-a." KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], 48.2 (2019): 189-190. Web. 7 Jun. 2020