., Coghill. " Upotreba municije i bombi sa osiromašenim uranijumom u Jugoslaviji od strane snaga NATO-a" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 48 Broj 2 (24 May 2019)