Petrović, Petar. " Industrija obnovljive energije i uticaj podsticaja za crnu energiju Efikasnost podsticaja za obnovljivu energiju u Evropi Cilj: Definicija podsticaja toplotnih pumpi u Srbiji" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 48 Broj 2 (24 May 2019)