časopisa, R. 2019 May 24. ISH 2019 na putu ka razvoju sa 2.532 izlagača. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje. [Online] 48:2