UN, Regionalna ozonska ESA mreža. " Svetski dan hlađenja" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 48 Broj 3 (27 September 2019)