Ciconkov, Risto. " Globalno zagrevanje Zemlje, uzroci, posledice i aktivnosti za njegovo sprečavanje" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 48 Broj 3 (27 September 2019)