Todorović, Marija. " Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) objavila novu verziju standarda IEC 60335-2-89:2019" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 48 Broj 3 (27 September 2019)