časopisa, R. (2020). Učešće članova Društva za KGH u tehničkom programu Zimske konferencije ASHRAE-a 2020.. KGH – Klimatizacija, Grejanje, HlađEnje, 49(1), 77-78. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6041