časopisa, R. 2020 Feb 27. Učešće članova Društva za KGH u tehničkom programu Zimske konferencije ASHRAE-a 2020.. KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje. [Online] 49:1