časopisa, Redakcija. " Učešće članova Društva za KGH u tehničkom programu Zimske konferencije ASHRAE-a 2020.." KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], 49.1 (2020): 77-78. Web. 6 Jun. 2020