časopisa, Redakcija. " Učešće članova Društva za KGH u tehničkom programu Zimske konferencije ASHRAE-a 2020." KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 49 Broj 1 (27 February 2020)