Radeski, Bojana, I Koeppen, Halvart. " Svetski dan hlađenja" KGH – Klimatizacija, grejanje, hlađenje [Online], Godina 50 Broj 3 (20 September 2021)